Liyakat ve çalışkanlık da bir yere kadar. Kıymetin bilinmedik, hak ettiğin kadro ve imkanlar verilmedikten sonra, neye yarar ki.
Ama ülke bizim, insan bizi insanımız hizmete devam ve yaş haddinden teşekkür ederiz.

Canın sağ olsun YILDIZ KARDEŞ. SAĞLIK VE HUZUR DOLU GÜZEL GÜNLER SİZİN OLSUN

Samsun Bafra’da doğdu. İlk, orta ve Lise tahsilini Samsun’da tamamladı. 1976 yılında girdiği Eskişehir Eğitim Enstitüsünden, 1978 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümüne nakledildi. Atatürk Eğitim Enstitüsünden 1980 yılında mezun oldu. 1988 Yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde lisans tamamladı. Hacette Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Eğitim Programları ve Öğretimi Alanında Yüksek Lisans (Özel Öğrenci) kredisini tamamladı
Ankara’da ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevi yaptıktan sonra 1985 yılında Bakanlık merkez teşkilatında göreve başladı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde;
Program Geliştirme, Ders Kitaplarını İnceleme, Projeler ve Türk Cumhuriyetleri Şubelerinde Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.
MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığında;
Genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması amacıya hazırlanan 105 Milyon Dolar bütçeli Orta Öğretim Projesi hazırlanmasında bulunduktan sonra, aynı projenin direktörlüğünü yaptı. Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi Hibe Projelerini İzleme Uzmanı, Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşmasının Artırılması Hibe Projelerinin İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğünde bulundu.
Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe ve İngilizce dillerinde çıkardığı tek dergi olan “Projeler Dergisi” nin yazı işleri müdürlüğü ve editörlüğününü yaptı.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında;
Ders Kitaplarını ve Eğitim Materyallerini İnceleme Komisyonunda görev aldı.
Yurtdışı görevine başlayabilmek için şube müdürlüğü görevini kendi istediği ile bırakarak, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsüne atandı.
Yurtdışında:
İNGILTERE’DE: Kent Üniversitesinde, Canterbury Christ Church Collage’de 1988 /1989 Yılarında öğretmen ve yetişkin eğitimi konusunda 6 ay süreyle staj yaptı.
Liverpool ve Manchester’de, Hayat Boyu Öğrenme Anlayışı kapsamında Mesleki Eğitim Sistemini, eğitim ortamlarını ve kurumlarını inceledi.
ROMANYA’DA; Köstence’deki Ovidius Üniversitesinde Türkoloji Kürsüsünde 4 yıl (1997-2001 Yılları arasında) Okutmanlık görevinde bulundu. Ovidius Üniversitesinde: Eğitim Fakültesinde Çağdaş Türk Dili, Tarih Fakültesinde ise Osmanlı Türkçesi Dersleri verdi. Müslüman Türk öğrencileri için Türkçe ve Türk- İslam Kültürü Projeleri uyguladı. Romanya’da Türkçe ve İslam Dini Derleri veren öğretmenlere, yabancılara Türkçe öğretim yöntem ve teknikleri eğitimi verdi.
Ayrıca, Romanya’da yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretmek amacıyla ilkokul birinci sınıftan Lise 12. Sınıfa kadar olan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin programını hazırlama komisyonuna, Romen Eğitim Bakanlığının teklifi ve zamanın Bükreş Büyükelçisi şimdinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan BOZKIR’ın onayı ile danışmanlık yaptı.
AFGANISTAN’DA; Afganistan’ın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Afgan Hükümetinin öncelikleri ve yerel halkın ihtiyaçlarını dikkate alarak Cevizcan ve Sar-ı Pul Vilayetleri sınırları dâhilinde bulunan Afgan halkının kalkınmasına destek vermek, alt yapı faaliyetlerine yardımcı olmak, vilayetlerin idari yapısını ve güvenlik kapasitesini geliştirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF/NATO) kapsamında, Türk Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten T.C. Afganistan Cevizcan İl İmar Ekibinde (Provincial Reconstruction Team-(PRT) Eğitim Danışmanı (Eğitim Müşaviri) olarak görev yaptı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezarı Şerif Program Koordinatörlüğü ve Türk Dışişleri Bakanlığı, Cevizcan İl İmar Ekibi işbirliğinde, Afganistan’ın yeniden imar edilmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere, sağlık, tarım, kırsal kalkınma, kentsel altyapı, kapasite geliştirme, iyi yönetişim, güvenlik, su ve insani yardım alanlarında projeler gerçekleştirmek üzere, eğitim, kalkınma, kapasite geliştirme, meslek edindirme, idari yapının güçlendirilmesine yönelik olarak hazırladığı 18 projeyi, Afganistan’ın zor coğrafyasında başarı ile uyguladı. Ayrıca bilgedeki NATO kaynaklı projelerde görev yaptı.
Bu uluslararası başarılarından dolayı Başbakanlık TİKA, Türk Dışişleri Bakanlığı, Afgan Makamları ve NATO Tarafından Takdirname ve Madalya ile ödüllendirildi. NATO tarafından Madalya Beratla ödüllendirilen belki tek Millî Eğitim Bakanlığı personelidir.
İRAN’DA
Tahran’da Asya’nın Kalbi Ülkeleri eğitimleri konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Millî Eğitim Bakanlığını temsilen kısa bir süre görevde bulundu.
Yurtdışı dönüşü sonrasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde Eğitim Programları ve Eğitim Materyalleri Başkanlığında 3 yıl kadar görev yaptı.14 Ocak 2021 tarihinde emekli oldu.
Dört adet Romence’den Türkçeye çeviri, ikisi derleme ve biri şiir kitabı olmak üzere toplam 7 kitap yazarıdır.
Uluslararası projeler hazırlayan, uygulayan ve izleme ve değerlendirmesini yapmış arkadaşımız bilgi, tecrübe ve enerjisini şimdi sivil toplum örgütleri ve özel sektöre sunabilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz