Şair – Eğitimci Hasan Topuz’dan SAMSUN VALİLİĞİNE AÇIK MEKTUP


Çarşambalı Egitimci-şair Hasan Topuz,Samsun Valisi
Dağlı ya bir mektup yazarak, Samsunun eski Türk adı taşıyan bir çok köyünün isimlerinin degıstirilerek,Tarihi Türk izlerinin bilerek veya bilmeden silindiğini duyurdu.
Hasan Topuz,mektubunda şöyle dedi;

Samsun Valisine Açık Mektup

Muhterem Samsun Valimiz, Doç Dr Zülkif Dağlı Beyefendiye
Size Tarihi kültürel,bir meseleyi arz etmek üzere bu mektıbu yazıyorum.
Yerel tarih araştırmacısı bir öğretmenim. Epey zamandır Çarşambanın tarihini araştırıyorım.
1071 Malazgirt savaşından sonra Çarşamba’ya akın, akın gelen Türk boylarının köyler kurarak o köylere verdiği adları inceledim hepsini tek tek yazdım. Her birinin en az sekizyüz yıllık tarihi var, Bunlardan bir çoğu 27 mayıs darbesi ile değiştirimiş, çok yazık olmuş, Oysa hepside Türklerin verdiği Türk adlardır.
Şimdi aynı şekilde bu adlardan biri daha değşiyor:
KUMARLI KÖYÜNÜN ADI DEĞİŞTİRİLİYOR.
KUMARLI ASLINDA KUMAN LI, VEYA KOMANLI KÖYÜDÜR.
Köyün tarihi Çarşambanın Türkler tarafından feth edilişine dayanıyor.KIPÇAK TÜRKLERİNİN ,KUMAN, (koman) aşiretinin adıdır. Bu
açık olan ve tarih kitaplarında yazılı bir gerçektir. ÇARŞAMBANIN yerel tarihini yazan Ondokuz Mayıs Ünveristesi Tarih profosörü İBRAHİM TELLİOĞLU kitaplarında yazmıştır. ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Bize sorduğu gibi İbrahim Hocayada sordurdu. Aman değiştirmeyin dediği halde, Kumarlı köyünün adı Çamlı köy olarak değiştirilmiş,Belediye meclisinden geçmiştir Bunca tarihi belgeye rağmen ne yapılmak isteniyor. Türk tarihinin kökleri ile oynanıyor.Tarihçilere sorup
tam tersini yapmak ne demek , yapılan cehalet deyilse başka bir şeydir.Onu söylemek istemiyorum.
İsterseniz daha geniş bilgiyi prof Dr İBRAHİM TELLİOĞLU hocadan ala bilisiniz. Sizden istirhamımız olayı inceleyin ve bu katliama,onay vermeyin. Çarşambada isim değiştirme olayları skandal haline geldi.Utanılacak cehaletle karşı karşıyayız.
Çağrırsanız size geniş bir şekilde anltabilirim.Hiç bir siyasi maksadımın olmadığını sadece Çarşamba sevgisi ile hereket ettiğimi özellikle belirtirim, SAYGILARIMLA ARZ EDERİM EFENDİM

Not:Kumarlı, KOMANLI olarak değiştirilebilir(orman gülü) demektir, Köyün asıl adıdır.
30,12. 2021
Hasan Topuz
Emekli öğretmen, Yerel Tarih araştırmacısı.
Cep:05056754464
Umarım ki sayın vali bu önemli konuyu dikkata alır.
Çarşamba

Bunları da sevebilirsiniz