VALİ ORHAN TAVLI: ‘BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN TESİS EDİLMESİNDE ÖNCÜ ROL OYNAMIŞTIR’

Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessesedir.” dedi.Temellerin 13’üncü yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da atılan Ahilik teşkilatı; insanlara zanaat ve güzel ahlak kazandırmak için kurulduğu hatırlatan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Ahilik geleneği; doğruluğu, güzel ahlakı, kardeşliği, dayanışmayı, emeği içinde barındıran esnaf ve sanatkârımızı daima hak ve adalet etrafında birleştirmiş, birlik ve beraberliğimizin tesis edilmesinde öncü rol oynamıştır.”  dedi.‘BU YAPININ SAĞLAM BİR KALESİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR’Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerden biri olduğunu ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, ”Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde de Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı’ya aktaran birikim, Ahilik kültürüdür. Asırlar öncesinden günümüze kadar uzanan ahilik geleneği, manevi duygularımızın muhafazası ve bu yapının sağlam bir kalesi olmaya devam edecektir. Ahilik Haftası vesilesiyle, medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın gelecekte de korunmasını temenni ediyorum. Ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârlarımızın “Ahilik Haftasını” kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.Köksal ÖNER

Bunları da sevebilirsiniz