DOÇ. DR. ALI KAHRAMANOĞLU’NUN PROJESINE KOSGEB’DEN DESTEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kahramanoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı, Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’in mentör, Arş. Gör. Ahmet Yesevi Koçyiğit ile Yüksek Lisans Öğrencisi Emre Uzun’un araştırmacı olarak görev aldığı “Tarım Alanları Kıymet Takdiri ve Arazi Verimliliği Tahmin Modellemesi ile Gelir Sigortasının Aktüeryal Hesaplanması Projesi” adlı çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

TÜRKIYE’DE ZIRAI ALANDA FAALIYET GÖSTEREN INSANSIZ HAVA ARAÇLARINA ERIŞIM SAĞLANACAK
Projenin ilk aşamasında insansız hava aracı sahipleriyle zirai üreticilerin bir araya getirilerek özgün yazılımlı platform ile ilaçlama, gübreleme ve haritalama ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik web sitesi ve mobil uygulama kurulması amaçlanıyor. Güvenli ödeme sistemleri ile işlemlere aracılık edecek olan platform sayesinde Türkiye’de zirai alanda faaliyet gösteren insansız hava araçlarına erişim sağlanacak ve bu araçlardan zirai bölgelere ait dinamik arazi bilgileri, ürün bilgileri, rekolte ve zirai hasar verileri toplanacak. Veriler, insansız hava araçlarının konumları, üretici bilgileri ve sigorta bilgileri ile dönemsel olarak işlenecek. İşlemlerin sonunda ticarileşme potansiyeli olan tarım alanları verileri ve ortak pazar platformunun devamlılığı hedefleniyor. OMÜ olarak akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Köksal ÖNER

 

Bunları da sevebilirsiniz