“FARKLILIK İÇİNDE BİRLİK: AKRAN ÖĞRENMESİ YOLUYLA KÜLTÜREL UYUMA KATKI” PROJESİ TAMAMLANDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından 1908 Çağrılı Projeler “Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri” kapsamında desteklenen “Farklılık İçinde Birlik: Akran Öğrenmesi Yoluyla Kültürel Uyuma Katkı” projesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin katılımları ile tamamlandı.  Projenin yürütücülüğünü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Çağatay Cengiz’in üstlendiği araştırmada, Doç. Dr. Murat Burucuoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Abreg Sinan Çelem araştırmacı olarak yer alıyor.  Proje ile farklı kültürel geçmişleri olan bireyleri bir araya getirerek kültürel uyumun ve birlikte çalışma kültürün geliştirilmesine odaklanıldı.ÇEŞİTLİ ÜLKE SUNUMLARINDAN OLUŞAN ATÖLYELER GERÇEKLEŞTİRİLDİProjede dil becerilerinin geliştirilmesi, mandala, küçük grup aktiviteleri, farklı kültürlerde beden dili, çeşitli ülke kültürleri sunumlarından oluşan atölyeler gerçekleştirildi.  Yabancı öğrencilerin de yer aldığı atölye çalışmalarıyla katılımcılar arasında iletişimin artırılması, karşılıklı anlayış ve birlik duygusunun geliştirilmesi amaçlandı.Köksal ÖNER

Bunları da sevebilirsiniz