İmar (Affı) Barış Yasaları

II.Dünya savaşından sonra sanayileşme ile birlikte (köylerden şehirlere göçlerle) kentlerde ve kamu arazilerinde GECEKONDULAŞMA ; zaruretle doğmuş, yapılanma ve nüfus artışıyla zamanla gelişerek imara ve ruhsata aykırı KAÇAK inşaat ve ranta dönüşerek OY potansiyeliylede,1948’den günümüze kadar, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ,Tapu Tahsis Belgesi ve enson 7143 sayılı torba yasanın 16’cı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa, 16’cı geçici madde eklenerek, afet riski enyüksek ruhsatsız binalarada AF getiren toplam 23’cü İmar Affı Kanununun çıkarılmasına neden olmuştur.
İmar afları toplumsal adalet ve barışın zedelenmesine, planlama ve imar ile ilgili kurumlara yönelik güvenin azalmasına, zengin doğal kaynakların amaç dışı kullanımına ve çevre sorunlarına yol açmıştır.
Türkiye’de HÜKÜMETLER ; 1948 – 2018 devresinde çıkarılan (toplam 23) imar affı yasalarıyla oluşturulan,, “Nasıl olsa imar affı gelir” anlayışı ile ilk başlarda gecekondulaşmayı, son yıllarda da imarlı alanlardaki mevzuata aykırı yapılaşmayı toplum ve seçmen gözünde meşrulaştırmıştır.
İmar afları, ülke ve topluma verilen telafisi imkansız zararları ortadan kaldırmaya yetmediği gibi, yürürlükteki mevzuatı yetersiz ve geçersiz kılarak, yasakları çiğneyenleri ödüllendirmek anlamına gelmiştir.
İktidarların yeniden seçilme için çıkardıkları af yasaları, kısa süreli çözüm gibi anlaşılsada gerçekte büyük bir problemin geçici bir süreliğine üzerini örtme ve bundan faydalanma anlamını taşımaktadır.
İmar afları hep son diye çıkarılsada, takiben çıkarılan her imar affının kapsamı bir öncekinden daha fazla olmuştur.
Enson 7143 sayılı torba Kanunla çıkarılan İmar (Affı) Barışı Yasası, şimdiye kadar çıkarılan yasaların en geniş kapsamlı olanıdır.
İmar aflarının çıkarılma amaçlarından bir diğeri de kamuya kaynak yaratmaktır. Ancak yaratılan kaynağın, aftan yararlanan bölge altyapılarının ne kadarını karşıladığı net olarak bilinmemektedir.
Bugün çoğunlukla imar aflarıyla mülkiyet sorununu çözen eski gecekonduluların yeni sorunları; imar hakları, altyapı, ulaşım vb. olmaya başlamıştır.
Af yasaları , ilk yıllarda gecekondu sayısında, sonraki yıllarda ise imar mevzuatına aykırı yapılarda artışa neden olmuştur.
Özetle; Çevre ve Imara aykırı yerleşim ile yapılaşmada çözümün, sosyal ve ekonomik önlemler ve DENETİMLERLE bulunabileceği bilimsel bir gerçektir.
Sinop, Kastamonu ve Bartın ile muhtelif yerleşim yerlerinde SEL afetinde ölenlere Allah’dan (cc) rahmet, ailelerine sabırlar diliyor ve zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerimle, dualarımı arzediyorum.
Selâmun aleyküm.
Hamza Albayrak
22.dönem Amasya Milletvekili.

 

Bunları da sevebilirsiniz