Orhan Kırcalı’dan Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları,  Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tarım sektörü insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri noktasında kritik bir öneme sahiptir ve stratejik bir sektördür.

Artan nüfus ve gelire karşın sabit arazi ve su kaynakları nedeniyle toplumun beslenme ihtiyacını karşılayan tarımın önemi gelecekte daha da artacaktır.

AK Parti Hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir taraftan tarımda yapısal dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da çiftçilerimizin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici kararlar aldık. Dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyasına sahip olmanın bilinciyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşmasını kolaylaştırdık.

Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Böylece bereketli topraklarımızın verimliliğini potansiyeline ulaştırarak uluslararası rekabet gücümüzü arttıracağız.

Samsun İlimiz de sahip olduğu coğrafi konum, doğal ve insan kaynağı nedeniyle önemli bir tarım potansiyeline sahiptir. Samsun İlimizin toplam yüzölçümü 957 bin hektar olup, bunun yüzde 40’ını tarım alanları oluşturmaktadır. Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularının oluşturduğu delta alanlarında ülkemizin tarım potansiyeli en yüksek Bafra ve Çarşamba ovaları, iç kesimde ise Vezirköprü ovası yer almaktadır.

Samsun İli Tarımsal Üretim Değerinde ise Bitkisel Üretim Değeri 2019 yılı 4 milyar 635 milyon 793 bin TL olup Türkiye geneli itibariyle 18. Sıradan 11. Sıraya yükselmiştir.

Samsun İlimizde ekilen ve dikilen tarla bitkilerinden Çeltik, Türkiye üretimindeki payına göre 2. Sırada, Soya Fasulyesi 4.  Tütün 6. Ayçiçeği tohumu ise 11. Sırada yer almaktadır.

Samsun İlimizde ekilen ve dikilen sebzelerden Türkiye üretimindeki payına göre Lahana ilk sırada yer alırken, turp 2. Pırasa 3. Bal kabağı, Barbunya, Karnabahar ve Kırmızı Pancar 4. Brokoli ve Ispanak 6.  Fasulye ve Biber 7. Karpuz da da 9. Sırada yer almaktadır.

Yine Meyvelerin Türkiye üretimindeki payına göre Fındık ve Kızılcık 2. Sırada yer alırken Kivi ve Böğürtlen 5. Dut 9. Sırada yer almaktadır.

2020 yılında toplam mera alanımız 15.463 hektar olup, yem bitkilerinden Fiğ Türkiye üretimindeki payına göre ilk sırada yer almaktadır.

Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından, 21.637 baş manda ile ülke sıralamasında 1., 375.990 baş toplam büyükbaş hayvan varlığı bakımındansa 12. sıradadır. Küçükbaş da 259.787 baş hayvan mevcudu bulunmaktadır.

İlimizde 2019 yılında süt üretimi 300 bin tondan 391 bin tona çıkarılmış olup, Samsun süt üretimi ile ülkemiz süt üretiminde % 1,88’ lik paya sahiptir. Ayrıca, Kırmızı et üretimi 3.990 ton dan 5.103 tona, Tavuk Eti üretimi de 25 bin tondan 30 bin tona çıkmıştır.

Su ürünlerinde ise 6.341 ton su ürünleri yetiştiriciliği üretimi gerçekleştirmiştir. Samsunda 6 balık işleme ve değerlendirme tesisi mevcuttur. Bu tesislerde genel olarak hamsi, alabalık ve deniz salyangozu işlenmekte, bu ürünler başta AB ülkeleri, Japonya, Güney Kore, Çin ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. İhraç edilen bu ürünler karşılığında ekonomiye yıllık 20 milyon dolar tutarında döviz girdisi sağlanmaktadır.

2020 üretiminden olan destekleme ödemeleri devam etmekte olup, 30.03.2021 tarihi itibariyle ilimizde 440 milyon lira Hayvancılık Desteği, 643 milyon Alan Bazlı Destekleme, 288 milyon Fark Ödemesi Desteği, 27 milyon Telafi Edici Ödeme, 95 milyon Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve 90 milyon Diğer Desteklemeler olmak üzere toplam 2 milyar 581 milyon lira desteleme ödemesi yapılmıştır.

Samsun İlimizde ve ilçelerinde 2020 yılında gerçekleştirilen projelerden bazıları şöyledir;

Damızlık Mandalarda Verimliliği Arttırma Projesi: Ülkemizde bulunan damızlık değeri yüksek mandaların, erkek yavrularını damızlık tabii tohumlama combası olarak kullanarak, yerli mandalarımızda süt verimi yönünden genetik ilerleme ve kan tazeleme amacı ile %80 hibe ile çeşitli yaşlarda manda boğası combası dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Suni Tohumlama Uygulamaları İle Etçi Ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi İl Müdürlüğümüz ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği koordinasyonu ile Alaçam, Bafra, Ondokuzmayıs, Vezirköprü, Terme, Ladik ve Çarşamba ilçelerinde serbest Veteriner Hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.  2020 yılı kapsamında serbest Veteriner Hekimlerce 170 adet manda tohumlanmıştır.

Manda Sütü İşleme, Üretim Ve Pazarlama Projesi :  Projenin toplam bütçesi 547 bin TL olup makine ekipman alımı gerçekleşmiştir.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi : Proje ile ilimizde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilmektedir.

Ana Arı Üretim Projesi : Ana Arı Üretim projesi için aktarılacak bütçe toplam 459 bin TL’dir.

Yem Bitkileri Teşvik Projesi : Proje kapsamında, 15 ilçede toplam 10 bin dekar alanda Yem Bitkisi Yetiştiriciliğinin artırılması ve mevcut hayvancılık işletmelerimizin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 45 bin kg Yem Bezelyesi, 6 bin kg Yonca, 5.400 kg İtalyan Çimi, 9 bin kg Korunga tohumluğu olmak üzere toplamda 1000 çiftçimize 65 bin 400 kg yem bitkisi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projenin toplam maliyeti 787 bin TL dir. 1.600 büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Ve Kontrolü Projesi: Proje kapsamında Çarşamba ve Terme İlçelerinde en az 1000 dekar fındık alanında ve en az 5 dekar ve üstü alanda üretim yapan çiftçilere destekleme yapılmıştır. İl Müdürlüğümüzce 607 çiftçimize 3.328 adet sıvı gübre, 467 çiftçimizin de sertifikasyon ücretleri projeden karşılanmıştır.

Silajlık Mısır Alanlarının Geliştirilmesi Projesi : İl Müdürlüğümüzce 14 ilçedeki çiftçilere proje kapsamında Bin torba silajlık hibrit mısır tohumluğu dağıtımı yapılmıştır. Proje sayesinde 7.500 dekar alandan 45 bin ton silaj üretimi gerçekleştirerek yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacını tedarik edilmiştir. Hibe miktarı 274 milyon TL dir.

Akdeniz Meyve Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi : Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile 650 dekar alanda toplam 1880 adet kitlesel yakalama amaçlı 100 sarı tuzak  üreticimize dağıtılmıştır. İlimizde Biyolojik ve biyoteknik mücadele ile ilgili pandemi kısıtlaması öncesinde Mart ayına kadar 25 köyde 520 üreticimize eğitim verilmiştir.

Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi : İlçelerimizde kıraç, verimsiz, sulama imkanı kısıtlı yamaç araziler başta olmak üzere Tahıl üretimi yapılan alanlarda birim alandan daha fazla gelir elde etmek, yerelde yemeklik ve yağlık zeytin ihtiyacını karşılamak, ilimizde geçmişte yetiştirme kültürü olan Zeytinciliği tekrar yaşatmak ve geliştirmek adına Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığının finansal desteği ile; 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ilçelerimizde Zeytin fidanı dağıtımı yapılmış ve dikimleri tamamlanmıştır.

Tıbbi Ve Aramotik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması :  Proje ile  1 dekara 75 adet olmak üzere toplam 20 dekar için 1500 adet hünnap fidanı, 1 dekara 4 bin adet olmak üzere  20 dekar için 80 bin adet kekik fidesi alımı yapılmıştır. Organik Tarım Sertifikasyonu verilmiştir. Proje bedeli 280 bin  TL dir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Müdürlüğüne yaptığı “Narlı” ve “Vezir” isimli iki yeni kenevir tohumluk çeşidimiz tescil edilmiştir.

Böylece sertifikalı kenevir üretiminde daha standart, sanayi ve diğer sektörlere uygun ham madde çıkacaktır.

Vezir, tekstil üretimine daha uygun, ince saplı, yüksek boyutlu, teknik sap uzunluğu ve lif kalitesi iyi.

Narlı çeşidinin ise hem lif, hem de tohum verimi yüksektir. Her iki çeşit de yağ içeriği bakımından çok iyi durumdadır.

Ücretsiz Ceviz Fidanı Dağıtımı: Sertifikalı meyve üretimini teşvik etmek, üretilen ürünün miktarını ve kalitesini arttırarak üreticinin gelirine katkı sağlamak amacıyla “Samsun İlinde Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 15 ilçemize 2020 yılı son çeyreğinde 21.000 adet Ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı Tarımsal Desteklemeler kapsamında sertifikalı fidan desteği dekar başına 400 TL ve standart fidan kullanım desteği 100 TL olmuştur.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Onaylanmış Ve 2021 Yılında Uygulanacak Projelerimiz;

1.Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi: Samsun İlinde 167 bin dekar olan yağlık ayçiçeği üretim alanlarının 180 bin dekara çıkarılması hedeflenmiştir. Toplam Proje Bütçesi 354 bin TL dir.

  1. Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi: Bafra ve Çarşamba Ovalarında kısıtlı su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanıldığı damla sulama ile çeltik yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak çeltik üretim alan ve miktarını artırmak hedeflenmektedir. Sulama programları sayesinde bölgedeki su ve toprak kaynaklarının korunması sağlanacak, tasarruf edilecek su ile daha fazla alan sulanabilecek ve verimde artış sağlanabilecektir.

Bu da beraberinde çiftçi ekonomisine katkı, bölge kalkınmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda yabancı ot kontrolüne ilişkin ilaçlama programları da projede öne çıkan konular arasındadır. Ayrıca damla sulama ile çeltik üretimi yapıldıktan sonra araziye ikinci mahsul dikilebilmektedir. Proje kapsamsında Üreticilere 4500 dekar alanda ekilmek üzere 90 ton çeltik tohumu temini sağlanacaktır. Toplam Proje Bütçesi 740 bin TL, dir.

  1. Çilek Üretimini Geliştirme Projesi: İlimizde 2020 TÜİK verilerine göre 172 dekar alanda 249 ton üretim sağlanmakta olup bunun çoğu kısmı Bafra, Alaçam ve Salıpazarı ilçelerinde yer almaktadır. 3 yıl içerisinde İlimiz çilek üretimini iki katına çıkarmak hedeflenmiştir. Projenin 15 İlçemizde 100 dekar alanda yürütülmesi hedeflenmiştir. Toplam Proje Bütçesi 540 bin TL, dir.
  2. Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi: Çiftçilerimizin fındık üretiminden daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla doğru uygulamaların yaygınlaştırılması, ülkemizin en fazla tarımsal ihracat getirisi olan fındıkta, verim ve kalite artışının sağlanması, ülkemizin dünya fındık üretimindeki lider ülke konumu devamlılığının sağlanması. 13 fındık İlçesinde görev yapan 48 personel, fındık üretimi yapılan 500 mahallede oluşturulacak örnek bahçelerin sahipleri olan yaklaşık 1000 fındık üreticisine hizmet verecektir. Toplam Proje Bütçesi 367 bin TL dir.
  3. Salep Üretimini Geliştirme Projesi: Küçük alanlarda yüksek gelir getirecek bir ürün olan Salep bitkisinin 13 ilçede, 30 köyde, 100 çiftçinin salep üretiminin desteklenmesi amaçlanmıştır. Toplam Proje Bütçesi 443 bin TL, dir
  4. Zeytin Yetiştiriciliği Projesi: Buğday tarımı yapılan ancak eğim ve arazi büyüklüğü itibariyle sulama imkanı bulunmayan buğday üretim alanlarında birim alandan 20 kat daha fazla gelir getiren, yağış ve iklim istekleri yönü ile ekonomik olarak zeytin tarımına uygun alanları bulunan Bafra, Vezirköprü, Alaçam İlçelerine 50 dekar, Yakakent ilçemize 30 dekar, ve Ondokuzmayıs ilçemize 20 dekar olmak üzere toplam 200 dekar alanda en az 3 dekar bahçe tesis edilecek şekilde 7.000 adet zeytin fidanı verilecektir. Toplam Proje Bütçesi 112 bin TL dir.
  5. Soya Üretimini Geliştirme Projesi: İlimiz soya üretim alanları, üretim miktarı kalite ve verimin artırılması hedeflenmektedir. Toplam Proje Bütçesi 267 bin TL, dir.
  6. Samsun’un Hedefi, Silajın Merkezi Olmak Projesi: Samsun İl, ilçe ve mahallelerinde, geçimini tarım ve hayvancılıkla idame ettiren çiftçilerin, yem bitkisi ekiliş alanlarını genişletmek için tohum maliyetlerinin bir kısmını karşılamak, yem bitkisi üretimini teşvik ederek gelir seviyelerini artırmak ve kaliteli yem bitkisi yetiştirmelerine destek olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Toplam Proje Bütçesi 768 bin TL, dir.
  7. Jersey Irkı Suni Tohumlama Uygulama Projesi : Suni Tohumlamanın Geliştirilmesi kapsamında “Etçi ve Kombine Irkların  Yaygınlaştırılması  Projesi” ile İlimizde ayrıştırılmış dişi jersey ırkı suni tohumlama uygulaması yapılarak birim hayvandan elde edilen gelirlerin artırılması, bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Proje kapsamındaki suni tohumlama uygulamalarında yetiştiricilerden hiçbir ücret alınmayacaktır. Proje Bütçesi 1 milyon 666 bin TL dir.

 

  1. Defne Projesi: Alternatif ürün yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar kapsamında

Orman Bölge Müdürlüğümüzce; Alaçam ilçemizde 67 hektar, Yakakent ilçemizde 120 hektar alan Defne İşletme Sınıfına ayrılmıştır. Geçtiğimiz yıl hemşehrilerimiz tarafından 550 ton Defne Sürgünü toplanarak kilosu 4 TL’den satılmıştır. 2021 yılı 1.100 ton Defne Sürgünü toplanması hedeflenerek hemşehrilerimizin 4 milyon 400 bin TL gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Tüm alanlarda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da Samsunumuza değer katmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu vesile ile sizlerin,  hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazanı Şerifini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.

Bunları da sevebilirsiniz