Orhan Kırcalı’dan “Kadına Şiddete Hayır” Mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı kadınlara yapılan şiddete karşı bir mesaj yayınladı.
İşte Orhan Kurcalı’nın mesajı;

“Günümüzde din, dil, ırk, coğrafya, eğitim düzeyi ve sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddet, kadınlarımızı da acımasızca hedef almaktadır.

Yaşadığımız çağda insan, geleneksel değerlerden önemli ölçüde kopmuş ve farklı yaşam deneyimlerini esas almıştır. Modern hayat, bir taraftan insanoğluna bazı kolaylıkları sunarken, diğer taraftan da ‘insan oluşa dair bir çok değerlerin buharlaşmasına neden olmuştur. İnsanlar arası ilişkiye dair erdemler, toplumsal yaşamın dinamiği dayanışma ve manevi atmosfer önemli ölçüde örselenmiştir.

Hangi gerekçe ve ne sebeple olursa olsun bir insanı aşağılamak ve onurunu incitmek hastalıklı bir ruh halinin göstergesidir. Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir.

Böyle ilkel bir düşünceye karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek ise toplumun her bir ferdinin görevidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak tedbirlerle birlikte, toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.

Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadelemiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde sürdürülmektedir.

Kadının toplumumuz içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğimizin ve medeniyetimizin bir göstergesidir.

Bu duygu ve temennilerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün; mutlu bireyler, uyumlu aileler ve müreffeh bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diliyorum.”

Bunları da sevebilirsiniz