EGO NEDİR?

Bu önemli soruyu Dünya Değişim Akademisi’ ndeki Değişim Uzmanlarına sorduk, çok aydınlatıcı bilgiler edindik. Bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
”Egonun açıklaması benlik demek. Ego benlik demek ama ego çok süptil bir olgudur. Sen ebedi ruhi varlık olarak, maddi düzey ile temasa geçmek için ego denen ona sanskritçe (ahamkara) deniyor. Bir örtü içindesin ego aracılığıyla sen bu maddeyle, maddi düzey ile bir iletişimdesin. Ruhi varlığın maddi, nesnel dünya ile temasını ego sağlıyor ve ego (ahamkara)egosal düzey bilincin ilk katılaşmasıdır, bilinç katılaşarak ego (benlik) kavramı ortaya çıkıyor. Benlik örtüsü ve bu örtü zihinsel düzeyde ben kavramına neden oluyor. Kişi kendini buradaki benliği ile özdeşleştirmeye başlıyor ve özdeşleştirince kendi öz varlığını, unutmaya başlıyor. Genelde bunu her gün gözlemleye biliriz. Genel insanın algısı ben bedenim algısıdır. O kendini beden olarak görüyor ve beden olarak hareket ediyor ve tüm hayatı bedenin ihtiyaçlarını karşılamakla geçiyor, onun hayatı sadece beden için çalışmaktir, bu yanılgıya neden olan şey ego dur. İnsan kendini bedenle özdeşleştiriyor, işte zeka uyanınca ve sen tekâmül edince, kendinin beden ve bu benlik olgusundan farklı olduğunu kavramaya başlıyorsun, o zaman sen ego etkisinden veya ego zincirlerinden kurtulmaya başlıyorsun, gitgide daha çok kendin olarak hareket etmeye başlıyorsun ve kendi özüne dönüyorsun, o zaman tekâmül yolunda sen egodan tamamen özgürleşip kendin olabilirsin, özgür ve doyasıya yaşayabilirsin.”