Başkan Özel Bungalov Evlerin İç Dekorasyonuna El Attı

Ladik İlçe­sinin doğa tu­riz­min­de ge­liş­me­si adına önem­li bir ya­tı­rım olan Ladik Be­le­di­ye­si Bun­ga­lov Tipi Ko­nak­la­ma Te­sis­le­ri’nde son nok­ta­ya ge­lin­di. Özel­lik­le tu­rizm ala­nın­da Ladik’e po­zi­tif

Devamını Oku