ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNCE HAZIRLANAN PROJENİN TÜBİTAK BAŞARISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2023 Yılı 1’inci Çağrı sonuçları açıklandı.  Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında Petektar Tohum Firması yöneticisi Ziraat Mühendisi Büşra Yapıcı’nın yürütücülüğünde hazırlanan projeyle; aşılı hıyar fidesi üretimine uygun, düşük sıcaklığa tolerant ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı tür ile türlerarası yerli hibrit kabak anaç adaylarının geliştirilmesi hedefleniyor.ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞ OLACAKYapılacak proje ile Türkiye’de aşılı fide üretiminde kullanılan anaçların yurtdışından ithal edilmesinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje sonunda yerli bir firma tarafından Üniversite-Sanayi İş Birliği ile aşılı hıyarda hibrit anaçların geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak. Programla, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi ile gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasını planlanıyor.Köksal ÖNER

Bunları da sevebilirsiniz