ZİRAAT FAKÜLTESİNDE EMİSS PROGRAMINDAKİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN MEZUNİYET TÖRENİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı tarafından toprak bilimi alanında yürütülmekte olan “Erasmus Mundus Master Degree in Soil Science” (emiSS) programı kapsamında 2023 – 2024 akademik yılı açılış ve mezun olan yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.Ziraat Fakültesi Fahrettin Tosun Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde emiSS programından farklı ülkelerden 18 öğrenci, Yüksek Lisans derecesiyle öğrenim sürecini tamamladı.Törene; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Gülser, proje ortağı üniversitelerden Prof. Dr. Tomasz Zaleski, Prof. Dr. Ivan Monolov, Prof. Dr. Ammar Albalasmeh, ajansı temsilen Ghislaine Craeghs, akademisyenler ile mezun olan öğrenciler katıldı.‘YENİ TEKNOLOJİLER ÖNEMLİ KATKI SUNMAKTADIR’Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, programın açılışında yaptığı konuşmada değişen ve dönüşen teknolojinin tarımdaki yansımalarına işaret ederek “Değerli konuklar, dünya gelişen iletişim ve teknolojiyle bilimin anında her yere ulaşabildiği küçük bir gezegene dönüşmüştür. Bu sayede gelişen bilgi ve teknolojiyi öğrenmek ve onlara ulaşmak kolaylaşmıştır. Teknolojik gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da uygulama alanı bulmuştur. Tarımın çevre dostu üretimlerle sürdürülebilir kılınmasında yeni teknolojiler önemli katkı sunmaktadır. Sulama sistemleri, gübreler ve tarımsal mücadele yöntemlerindeki gelişmeleri örnek olarak verebilirim.” ifadelerini kullandı.‘BUGÜN DÜZEYDE ÖNEMLİ HASAT GÜNÜDÜR’Değerli meslektaşlarım, tarım ve gıda gibi her insanın ihtiyaç duyduğu stratejik sektörlerde çalışmak, buralardaki çalışan, araştıran ve üreten tüm insanlar için önemli bir motivasyon konusu olduğunu açıklayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan,  “Misafiri olduğunuz yaklaşık yarım asır geçmişe sahip OMÜ Ziraat Fakültesi, uluslararası yetkinliğe sahip akademisyenleriyle lisans ve lisansüstü düzeyde öğretimin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Bugün yapılan mezuniyet töreni de bu çalışmalardan birinin ürünüdür. Tarımsal dille söyleyecek olursak bugün hasat günüdür.” diye konuştuEMİSS PROGRAMI NEDİR?Avrupa Birliği “Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)” tarafından kabul edilen koordinatörlüğünü Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün yürüttüğü proje kapsamında “Toprak Bilimi Alanındaki Yüksek Lisans Programı”na Polonya’dan University of Agriculture in Krakow (UAK), Bulgaristan’dan Agricultural University Bulgaria (AU) ve Ürdün’den Jordan University of Science and Technology (JUST) yüksek öğretim kurumları partner olarak katılım sağladı. Proje kapsamında Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Japonya, Kazakistan, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna’da bulunan Toprak Bilimi alanındaki yükseköğretim kurumları ile tarım alanında faaliyet gösteren kuruluş ve dernekler de Associate Partner olarak yer aldı.EMJMD emiSS projesi ile toprak bilimi (toprak fiziği, kimyası, biyolojisi, hidroloji, toprak oluşumu ve sınıflandırma, toprak kirliliği, ıslahı), yönetimi (toprak erozyonu ve korunumu, arazi kullanımı, planlama ve yönetimi, toprak sağlığı ve kalitesi), toprak verimliliği (bitki besleme, gübreler ve gübreleme, topraksız kültür, kompostlama ve vermikompost), toprak ekosistemi (toprak biyoçeşitliliği, toprak-bitki-su ilişkileri, CBS, uzaktan algılama ve toprak haritalama) vb. alanlardaki yüksek öğretim kurumlarını bir araya getiren eğitim programı aracılığıyla, nitelikli ve yetenekli toprak bilim insanlarına olan ihtiyacı karşılamanın yanı sıra kültürel değişim ve yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 2020-2021 akademik yılından itibaren 22 farklı ülkeden (Bangladeş, Brezilya, Ekvator, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, Gana, Hindistan, İspanya, Kamerun, Kazakistan, Kolombiya, Litvanya, Meksika, Mısır, Nepal, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovenya, Türkiye, Ürdün) çok sayıda öğrenci tam burslu Yüksek Lisans eğitim hakkı kazandı. EMJMD emiSS programı kapsamında Yüksek Lisans eğitimine katılan öğrenciler ders hareketliliklerinin ilk yarıyılını OMÜ-Türkiye’de, ikinci yarıyılını UAK-Polonya veya AU-Bulgaristanda tamamladıktan sonra 3. ve 4. yarıyıllarında seminer ve tez çalışmalarını proje ortağı ülkelerdeki üniversitelerde nihayetlendirecek.Köksal ÖNER

Bunları da sevebilirsiniz